WELCOME MY BLOG

Dengan menyebut nama allah,yang maha pengasih lagi maha penyayang,kepadanya kaami mohon pertolongan dan berserah diri.Dialah dzat yang mencukupi,sebaik baik dzat untuk berserah diri,penguasa yang paling baik dan juga penolong yang paling sempurna.(JANGAN MENCAMPUR ADUKAN YANG HAQ DAN YANG BATIL)!!!!!!
JANGAN MENGGUNAKAN KESUCIAN NAMA TUHAN UNTUK HAL MUSRIK SEPERTI INI(DILARANG!!!)